25+ Chuyên đề bồi dưỡng HSG Hình học 9

Xin giới thiệu với các bạn 25+ Chuyên đề bồi dưỡng HSG toán 9, đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo rất hay để giúp các bạn đang ôn luyện đội tuyển HSG Toán lớp 9 hoặc ôn thi chuyên toán tham khảo.

Chuyên đề 1. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO

Chuyên đề 2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN

Chuyên đề 3. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Chuyên đề 4. HỆ THỨC GIỮA CÁC TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC GÓC

Chuyên đề 5. TÍNH DIỆN TÍCH TAM GIÁC, DIỆN TÍCH TỨ GIÁC NHỜ SỬ DỤNG CÁC TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC

Chuyên đề 6. SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN. TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN

Chuyên đề 7. ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN. LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY

Chuyên đề 8. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN

Chuyên đề 9. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN

Chuyên đề 10. VẼ HÌNH PHỤ ĐỂ GIẢI TOÁN TRONG CHƯƠNG ĐƯỜNG TRÒN

Chuyên đề 11. CHỨNG MINH MỘT ĐIỂM DI ĐỘNG TRÊN MỘT ĐƯỜNG TRÒN HOẶC MỘT ĐƯỜNG THẲNG CỐ ĐỊNH

Chuyên đề 12. GÓC Ở TÂM. SỐ ĐO CUNG. LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY

Chuyên đề 13. GÓC NỘI TIẾP, GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG

Chuyên đề 14. GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN. GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN

Chuyên đề 15. CUNG CHỨA GÓC

Chuyên đề 16. TỨ GIÁC NỘI TIẾP

Chuyên đề 17. ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP, ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP

Chuyên đề 18. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN, CUNG TRÒN. DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN

Chuyên đề 19. MỘT SỐ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG ĐƯỜNG TRÒN

Chuyên đề 20. ĐỊNH LÝ PTÔLÊMÊ

Chuyên đề 21. QUỸ TÍCH (TÌM TẬP HỢP ĐIỂM)

Chuyên đề 22. ĐƯỜNG THẲNG SIMSON

Chuyên đề 23. HÌNH TRỤ

Chuyên đề 24. HÌNH NÓN

Chuyên đề 25. HÌNH CẦU

 

error: Content is protected !!