Nên chọn C++ hay Python để dạy cho học sinh THCS

Hôm nay nhận được công văn của sở GD về việc hướng dẫn thực hiện chương trình tin học lớp 8 và lớp 11 từ năm học 2020 – 2021. Có nội dung như sau:

1. Đối với lớp 8

– Năm học 2020-2021 các đơn vị có thể lựa chọn một trong các NNLT Python, C, C++ để minh họa cho các cấu trúc lập trình cơ bản lớp 8.

– Từ năm học 2021-2022 các đơn vị chỉ được sử dụng một trong các NNLT Python, C, C++ để minh họa cho các cấu trúc lập trình cơ bản lớp 8, Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9, Hội thi Tin học trẻ.

2. Đối với lớp 11

– Năm học 2020-2021 các đơn vị có thể lựa chọn một trong các NNLT bậc cao Python, C, C++ để dạy trong chương trình môn Tin học lớp 11.

– Từ năm học 2021-2022 các đơn vị chí được sử dụng một trong các NNLT bậc cao Python, C, C++ để dạy trong chương trình môn Tin học lớp 11, Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12, Hội thi Tin học trẻ.

Như vậy là ngay từ bây giờ giáo viên đã phải tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình mới như C, C++ và Python để năm học tới 2020 – 2021 đưa vào thực hiện. Theo nhiều ý kiến trên mạng thì C++ và Python là hai ngôn ngữ được đề xuất sử dụng nhiều nhất.

Bản thân tôi suy nghĩ:

  • Nếu lựa chọn thì nên thống nhất giữa THCS và THPT như vậy có sự liên thông giúp HS đỡ mất thời gian để học nhiều ngôn ngữ.
  • Nên thống nhất ít nhất là trong phạm vi tỉnh bởi như vậy sẽ dễ dàng trong việc tập huấn cho giáo viên, bởi có rất nhiều giáo viên tin học mới chỉ được học Pascal. Lựa chọn thống nhất một ngôn ngữ các giáo viên sẽ dễ dàng chia sẻ học hỏi với nhau hơn.

Mời các bạn cùng tham gia khảo sát xem nên chọn ngôn ngữ lập trình nào để dạy cho HS THCS nào

[qsm quiz=1]

Rất mong các bạn comment chia sẻ thêm ý kiến của mình

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!