Tự học lập trình Python

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình được lựa chọn để dùng trong chương trình tin học phổ thông thay thế cho ngôn ngữ Pascal trước đây, mình cũng là một giáo viên tin học từng sử dụng pascal, nay chuyển sang dùng Python nên vừa học vừa viết bài để chia sẻ cùng các bạn.

Mình học được gì sẽ chia sẻ lên đây để bạn nào đang muốn tự học Python có thể tham khảo và chia sẻ cùng mình.

Bài 1: Cài đặt Python – chương trình đầu tiên

Bài 2: Những phần mềm soạn code chuyên nghiệp cho Python

error: Content is protected !!